Translation Available

How will the ICC’s Arrest Warrant for Putin Play Out in Practice?

by

Mar 20th, 2023

The ICC Goes Straight to the Top: Arrest Warrant Issued for Putin

by

Mar 17th, 2023

МКС розпочинає з верхівки: видано ордер на арешт Путіна

by

Mar 17th, 2023

Західне “самостримування” допомагає агресивній війні Путіна

by and

Mar 15th, 2023

Western “Self-Deterrence” is Aiding Putin’s War of Aggression

by and

Mar 15th, 2023

Насильницьке переміщення Росією українських цивільних осіб: Громадянське суспільство, підзвітність, справедливість

by , and

Mar 3rd, 2023

Russia’s Forcible Transfers of Ukrainian Civilians: How Civil Society Aids Accountability and Justice

by , and

Mar 3rd, 2023

Рік потому: якщо Україна не вистоїть, глобальні наслідки переслідуватимуть багато поколінь світу

by

Feb 24th, 2023

One Year On: If Ukraine Falls, the Global Consequences Will Haunt the World for Generations

by

Feb 24th, 2023

A Special Tribunal for Ukraine on the Crime of Aggression – The Role of the U.N. General Assembly

by

Feb 14th, 2023

Спеціальний трибунал для України щодо злочину агресії – роль Генеральної Асамблеї ООН

by

Feb 14th, 2023

Чому “Гібридний” український трибунал щодо злочину агресії не є відповіддю

by

Feb 6th, 2023

Why a “Hybrid” Ukrainian Tribunal on the Crime of Aggression Is Not the Answer

by

Feb 6th, 2023

Вид трибуналу грає важливу роль для оцінки імунітетів у Спеціальному трибуналі щодо агресії проти України

by and

Feb 1st, 2023

In Evaluating Immunities before a Special Tribunal for Aggression Against Ukraine, the Type of Tribunal Matters

by and

Feb 1st, 2023

The Ukraine War and the Crime of Aggression: How to Fill the Gaps in the International Legal System

by , and

Jan 23rd, 2023

Війна в Україні та злочин агресії: Як заповнити прогалини в міжнародній правовій системі

by , and

Jan 23rd, 2023

На шляху до створення Тимчасового Офісу Прокурора в Гаазі для розслідування злочину агресії проти України

by

Jan 17th, 2023

Україна та Нідерланди очікують ключових рішень в справах проти Росії за роки війни

by

Jan 13th, 2023

Ukraine, Netherlands Await Pivotal Rulings in Cases Against Russia from Previous Years of War

by

Jan 13th, 2023

Час на боці України, а не Росії

by and

Dec 21st, 2022

Time Is On Ukraine’s Side, Not Russia’s

by and

Dec 21st, 2022

Абсолютна ясність міжнародної юридичної практики заперечення імунітету перед міжнародними кримінальними судами

by

Dec 8th, 2022

Історична резолюція Генеральної Асамблеї ООН закликає до виплати репарацій Україні

by , , and

Nov 16th, 2022

Historic UNGA Resolution Calls for Ukraine Reparations

by , , and

Nov 16th, 2022

Право міжнародних договорів у воєнний час: приклад Чорноморської зернової ініціативи

by and

Nov 10th, 2022

The Law of Treaties in Wartime: The Case of the Black Sea Grain Initiative

by and

Nov 10th, 2022

Війна Путіна проти України та ризики поспішного ведення переговорів

by

Nov 9th, 2022

Putin’s War Against Ukraine and the Risks of Rushing to Negotiations

by

Nov 9th, 2022

Аргументи щодо створення Спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії, вчиненого щодо України

by and

Nov 8th, 2022

The Case for Creating a Special Tribunal to Prosecute the Crime of Aggression Committed Against Ukraine (Part VI): On the Non-Applicability of Personal Immunities

by and

Nov 8th, 2022

Налагодження співпраці між МКС і Спеціальним трибуналом переслідування злочину агресії, вчиненого щодо України

by

Oct 25th, 2022

1 2 3 4 8