All translations of this statement (including in Albanian, Arabic, Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian, Burmese, Chinese, Czech, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Tigrinya (Eritrea), Turkish, Ukrainian) are available here.

Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler Antlaşması 2/4. maddesi ‘devletlerin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, ya da Birleşmiş Milletler’in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde’ kuvvet kullanma tehdidini ya da kuvvet kullanımını yasaklar. Bunun Birleşmiş Milletler Antlaşmasında sadece iki istisnası vardır: Madde 51’de düzenlenen ve silahlı saldırı durumunda kullanılan bireysel ya da müşterek meşru müdafaa hakkı veya Antlaşmanın VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kuvvet kullanımına yetki vermesi. Bu istisnaların ikisi de mevcut durum için geçerli değildir. Özellikle, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı bireysel meşru müdafaa hakkı bulunmamaktadır.

Uluslararası hukukta kendi kaderini tayin hakkı, Ukrayna topraklarının parçası olan Donetsk ve Luhansk’ın ‘devlet’ haline gelmesi için hukuki bir dayanak değildir. Bu bölgelerin Rusya Federasyonu tarafından tanınması, Ukrayna’nın toprak bütünlüğün açık bir ihlalidir ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz. Bu bölgeler devlet olmadıkları için, Rusya Federasyonu Ukrayna’ya saldırısını bu bölgeler adına müşterek meşru müdafaa hakkını kullandığı iddiası ile meşrulaştırmaz. Aynı şekilde, Rusya Federasyonu bu birimlerin ‘onayına’ dayanarak Ukrayna topraklarına yaptığı müdahaleyi herhangi bir amaçla meşrulaştırması da mümkün değildir.

Ukrayna’ya karşı kuvvet kullanımının hiçbir hukuki dayanağı olmadığı için Rusya Federasyonu BM Antlaşması 2/4. maddesini açıkça ihlal etmekte ve uluslararası hukukta yasaklanmış olan saldırı fiilini işlemektedir.

Ayrıca bu saldırı, Rusya Federasyonu’nun siyasi ve askeri tasarruflarını yöneten ya da kontrol eden kişiler açısından saldırı suçunun işlendiği anlamına da gelebilir.

Birleşik Milletlerin tüm üye devletlerini, Rusya Federasyonu’nun uluslararası hukukun emredici bir normu (jus cogens) olan saldırı yasağını ihlal etmesi ile doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu norm ihlaller devam etse de geçerlidir. Devletler bu saldırıyı meşru yollarla sona erdirmek için işbirliği yapmalı, saldırının yarattığı hiçbir duruma hukuksal bir nitelik atfetmemeli ve bu mevcut durumun sürmesine yardım veya destek sağlamamalıdır.

Son olarak, üçüncü taraf devletlere, buna Belarus Cumhuriyetini de dahil ederek, bir devletin, saldırı eylemi gerçekleştirmek amacı taşıyan başka devlete topraklarını kullanma izni vermesinin de saldırganlık eylemi olarak değerlendirilebileceğini hatırlatırız.

Dr Anan Alsheikh Haidar
Professor Tatsuya Abe
Dr Constantine Antonopoulos
Professor Masahiko Asada
Dr Danae Azaria
Professor Guimei Bai
Professor Jack M. Beard
Dr Markus P. Beham
Dr Gleb Bogush
Professor Antonio Bultrini
Philippe Blaquier Cirelli
Professor Dr Erika de Wet
Professor Amos O. Enabulele
Dr Gloria Fernández Arribas
Dr Luca Ferro
Professor T.D. Gill
Professor James A. Green
Professor Patrycja Grzebyk
Professor Alonso Gurmendi Dunkelberg
Professor Christian Henderson
Professor Michał Kowalski
Professor Jang-Hie Lee
Dr Marja Lehto
Dr Eliav Lieblich
PD Dr Christian Marxsen
Dr Carrie McDougall
Professor Tadashi Mori
Professor Claus Kreß
Professor Koichi Morikawa
Dr Robert Muharremi
Professor Mary Ellen O’Connell
Professor Inger Österdahl
Dr Federica Paddeu
Professor Anne Peters
Dr Erin Pobjie
Dr Chiara Redaelli
Professor Brad Roth
Professor Dr Tom Ruys
Svit Senković
Dr Michael Smith
Professor Christian J. Tams
Professor Jennifer Trahan
Professor Jure Vidmar
Dr Sharon Weill
Dr Hannah Woolaver

* Bu açıklama Komite üyeleri tarafından kişisel kapasiteleri çerçevesinde yapılmıştır ve sadece imzacıların görüşlerini temsil eder.

IMAGE: Photo by Johannes Simon/Getty Images.