All translations of this statement (including in Albanian, Arabic, Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian, Burmese, Chinese, Czech, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Tigrinya (Eritrea), Turkish, Ukrainian) are available here.

Vi fordømmer i de sterkeste ordelag Den russiske føderasjons aggresjon mot Ukraina.

Artikkel 2(4) i De forente nasjoners Pakt forbyr «trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med De forente nasjoners formål». Det finnes kun to unntak som tydelig kommer til uttrykk i Pakten: individuelt eller kollektivt selvforsvar under Paktens artikkel 51 dersom et væpnet angrep finner sted, eller autorisasjon av De forente nasjoners Sikkerhetsråd i henhold til Paktens kapittel VII. Ingen av disse unntakene kommer til anvendelse i den nåværende situasjonen. Den russiske føderasjon har i særdeleshet ingen rett til individuelt selvforsvar mot Ukraina.

Retten til selvbestemmelse hjemler ikke at de ukrainske områdene Donetsk og Luhansk gjøres til «stater». Den russiske føderasjons anerkjennelse av områdene er derfor en flagrant krenkelse av Ukrainas territoriale integritet, og som sådan uten rettsvirkning. Ettersom disse områdene ikke er stater så kan ikke Den russiske føderasjon påberope seg kollektivt selvforsvar på vegne av disse områdene for å rettferdiggjøre angrepet på Ukraina. Den russiske føderasjon kan likeledes ikke bruke det påståtte «samtykke» fra disse områdene til å rettferdiggjøre noen form for intervensjon på Ukrainas territorium for noe formål.

Fordi det ikke foreligger noen rettslig hjemmel for maktbruken mot Ukraina så begår Den russiske føderasjon et klart brudd på artikkel 2(4) i FN-pakten og en aggresjons-handling.

Videre så kan denne aggresjons-handlingen innebære at personer som har effektiv kontroll over eller som styrer de politiske og militære handlingene til Den russiske føderasjon gjør seg skyldige i aggresjons-forbrytelser.

Vi oppfordrer alle FNs medlemsstater til å oppfylle deres forpliktelser med hensyn til Den russiske føderasjons krenkelse av forbudet mot aggresjon, som er en tvingende folkerettslig norm (jus cogens). Det vedvarer uansett krenkelser. Stater må derfor samarbeide for å avslutte denne aggresjonen gjennom lovlige midler; de kan ikke anerkjenne som rettmessig situasjonen som den skaper; de kan heller ikke yte bistand eller hjelp til å opprettholde situasjonen.

Til slutt påminner vi tredje-stater, inkludert Republikken Belarus, at en stats tillatelse til at dens territorium som er stillet til en annen stats disposisjon brukes av den andre staten til å begå en aggresjons-handling, kan i seg selv utgjøre en aggresjons-handling.

Dr Anan Alsheikh Haidar
Professor Tatsuya Abe
Dr Constantine Antonopoulos
Professor Masahiko Asada
Dr Danae Azaria
Professor Guimei Bai
Professor Jack M. Beard
Dr Markus P. Beham
Dr Gleb Bogush
Professor Antonio Bultrini
Philippe Blaquier Cirelli
Professor Dr Erika de Wet
Professor Amos O. Enabulele
Dr Gloria Fernández Arribas
Dr Luca Ferro
Professor T.D. Gill
Professor James A. Green
Professor Patrycja Grzebyk
Professor Alonso Gurmendi Dunkelberg
Professor Christian Henderson
Professor Michał Kowalski
Professor Jang-Hie Lee
Dr Marja Lehto
Dr Eliav Lieblich
PD Dr Christian Marxsen
Dr Carrie McDougall
Professor Tadashi Mori
Professor Claus Kreß
Professor Koichi Morikawa
Dr Robert Muharremi
Professor Mary Ellen O’Connell
Professor Inger Österdahl
Dr Federica Paddeu
Professor Anne Peters
Dr Erin Pobjie
Dr Chiara Redaelli
Professor Brad Roth
Professor Dr Tom Ruys
Svit Senković
Dr Michael Smith
Professor Christian J. Tams
Professor Jennifer Trahan
Professor Jure Vidmar
Dr Sharon Weill
Dr Hannah Woolaver

 

* Denne uttalelsen er komité-medlemmenes i deres personlige kapasitet, og gir derfor kun uttrykk for deres synspunkter.

IMAGE: Photo by Johannes Simon/Getty Images.