All translations of this statement (including in Albanian, Arabic, Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian, Burmese, Chinese, Czech, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Tigrinya (Eritrea), Turkish, Ukrainian) are available here.

Tuomitsemme voimakkaimmalla mahdollisella tavalla Venäjän Federaation aseellisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 4 kappaleen mukaan kaikkien jäsenmaiden ”on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käytöstä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai […] muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kanssa”. Peruskirja sisältää vain kaksi nimenomaista poikkeusta tähän sääntöön: kansallinen tai kollektiivinen itsepuolustus peruskirjan 51 artiklan nojalla vastauksena aseelliseen hyökkäykseen ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston peruskirjan VII luvun nojalla antama valtuutus. Kumpikaan näistä poikkeuksista ei sovellu nykyiseen tilanteeseen. Etenkään Venäjän Federaatiolla ei ole oikeutta kansalliseen itsepuolustukseen Ukrainaa vastaan.

Itsemääräämisoikeus ei luo oikeudellista perustaa sille, että Donetskin ja Luhanskin alueista Ukrainassa tulisi ”valtioita”.  Venäjän antama tunnus näille alueille on Ukrainan alueellisen koskemattomuuden räikeä loukkaus ja jää sellaisena vaille oikeusvaikutuksia. Koska nämä alueet eivät ole valtioita, Venäjän Federaatio ei voi oikeuttaa hyökkäystään Ukrainaan vetoamalla kollektiiviseen itsepuolustuksen niiden puolesta. Myöskään näiden entiteettien väitetty ”suostumus” ei oikeuta Ukrainan valtioalueelle tunkeutumista missään tarkoituksessa.

Koska voimankäytölle Ukrainaa vastaan ei ole mitään oikeudellisia perusteita, Venäjän Federaatio syyllistyy YK:n peruskirjan 2 artiklan 4 kappaleen kiistattomaan loukkaukseen ja hyökkäystekoon.

Lisäksi henkilöt, jotka tosiasiallisesti määräävät Venäjän Federaation poliittisista tai sotilaallisista toimista tai johtavat niitä, voivat olla syyllistyneet hyökkäysrikokseen.

Kehotamme kaikkia YK:n jäsenmaita täyttämään velvoitteensa suhteessa Venäjän Federaation toimiin, jotka loukkaavat aseellisen hyökkäyksen kieltoa kansainvälisen oikeuden pakottavana normina (jus cogens). Tämä kielto pysyy voimassa loukkauksista huolimatta. Valtioiden on sen mukaisesti pyrittävä yhteistyössä ja laillisin keinoin päättämään hyökkäysteko. Valtiot eivät saa tunnustaa lailliseksi mitään hyökkäysteon luomaa tilannetta, eivätkä ne saa antaa apua laittoman tilanteen ylläpitämiseksi.

Lopuksi muistutamme kolmansia valtioita, mukaan lukien Valko-Venäjän tasavaltaa, siitä, että hyökkäysteoksi saatetaan lukea myös se, että valtio antaa alueensa toisen valtion käytettäväksi hyökkäystekoa varten.

Dr Anan Alsheikh Haidar
Professor Tatsuya Abe
Dr Constantine Antonopoulos
Professor Masahiko Asada
Dr Danae Azaria
Professor Guimei Bai
Professor Jack M. Beard
Dr Markus P. Beham
Dr Gleb Bogush
Professor Antonio Bultrini
Philippe Blaquier Cirelli
Professor Dr Erika de Wet
Professor Amos O. Enabulele
Dr Gloria Fernández Arribas
Dr Luca Ferro
Professor T.D. Gill
Professor James A. Green
Professor Patrycja Grzebyk
Professor Alonso Gurmendi Dunkelberg
Professor Christian Henderson
Professor Michał Kowalski
Professor Jang-Hie Lee
Dr Marja Lehto
Dr Eliav Lieblich
PD Dr Christian Marxsen
Dr Carrie McDougall
Professor Tadashi Mori
Professor Claus Kreß
Professor Koichi Morikawa
Dr Robert Muharremi
Professor Mary Ellen O’Connell
Professor Inger Österdahl
Dr Federica Paddeu
Professor Anne Peters
Dr Erin Pobjie
Dr Chiara Redaelli
Professor Brad Roth
Professor Dr Tom Ruys
Svit Senković
Dr Michael Smith
Professor Christian J. Tams
Professor Jennifer Trahan
Professor Jure Vidmar
Dr Sharon Weill
Dr Hannah Woolaver

* Tämän julistuksen ovat antaneet komitean jäsenet henkilökohtaisessa ominaisuudessaan, ja se edustaa vain allekirjoittajiensa näkemystä.

IMAGE: Photo by Johannes Simon/Getty Images.