Aggression

Model Indictment for the Crime of Aggression Committed against Ukraine

by

May 9th, 2022

The Best Path for Accountability for the Crime of Aggression Under Ukrainian and International Law

by and

Apr 11th, 2022

Найкращий шлях до відповідальності за злочин агресії за українським та міжнародним правом

by and

Apr 11th, 2022

Конституційні обмеження України: як домогтися відповідальності за злочин агресії

by and

Apr 5th, 2022

Ukraine’s Constitutional Constraints: How to Achieve Accountability for the Crime of Aggression

by and

Apr 5th, 2022

Необхідність перегляду юрисдикційного режиму злочину агресії

by

Apr 4th, 2022

The Need to Reexamine the Crime of Aggression’s Jurisdictional Regime

by

Apr 4th, 2022

Complicity in a War of Aggression: Private Individuals’ Criminal Responsibility

by

Apr 1st, 2022

Співучасть в агресивній війні: кримінальна відповідальність приватних осіб

by

Apr 1st, 2022

Как Советский Союз помог установить преступление агрессивной войны

by

Mar 25th, 2022

Як Держави Можуть Притягати до Відповідальності за Російську Агресію з «Універсальною Юрисдикцією» чи Без Неї

by

Mar 24th, 2022

How States Can Prosecute Russia’s Aggression With or Without “Universal Jurisdiction”

by

Mar 24th, 2022

Судовий розгляд агресії в обхідний спосіб

by

Mar 22nd, 2022

Litigating Aggression Backwards

by

Mar 22nd, 2022

Положення щодо лідерства у злочині агресії та його статус у міжнародному звичаєвому праві

by

Mar 17th, 2022

The Leadership Clause in the Crime of Aggression and Its Customary International Law Status

by

Mar 17th, 2022

Агресія з боку постійних членів Ради Безпеки: час для передачі ситуацій до МКС Генеральною Асамблеєю

by

Mar 16th, 2022

Aggression by P5 Security Council Members: Time for ICC Referrals by the General Assembly

by

Mar 16th, 2022

Model Indictment for Crime of Aggression Against Ukraine: Prosecutor v. President Vladimir Putin

by and

Mar 14th, 2022

Як Радянський Союз допоміг закріпити концепцію злочину агресивної війни

by

Mar 9th, 2022

How the Soviet Union Helped Establish the Crime of Aggressive War

by

Mar 9th, 2022

З початком роботи МКС, російські солдати мають повернутись додому

by

Mar 4th, 2022